ANBI

 

STICHTING BEUM

STICHTING BEUM (Stichting Beum)

Stichting RSIN : 856362517

BTW nummer 856362517b01

K.V.K. 66024137

Adres: Wethouder van Dijklaan 19, 4849PG, Dorst

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.genietenbijbeum.nl

Tel. 0161-748012

 

DOELSTELLING

Het verhogen van de kwaliteit van leven en het uit het isolement halen van diverse personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van een (passend) leer/werkplek op horecagelegenheid "BEUM" en het aanbieden van gerichte opleidingen in samenwerking met Stichting Vakbekwaamheid Horeca en de Stichting Amarant Groep.

VISIE / MISSIE

De stichting opgericht in 2016 biedt in de horeca gelegenheid een leerwerktraject aan waar mensen met een beperking en/of gedragsproblemen een opleiding volgen voor een baan in de horeca. Middels dit traject is het streven de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren door ze uit hun isolement te halen en via een leerwerktraject toe te leiden naar een passende werkomgeving op het terrein van de horeca.

SAMENWERKING

De stichting werkt bij de realisatie van haar doelstelling nauw samen met Idris, onderdeel van de Amarant Groep, en de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Daarnaast zijn er samenwerkingsovereenkomsten met horeca instellingen en eventueel andere zorgorganisaties en instellingen die bemiddelen tot arbeidsplaatsen. Om haar doelstellingen te realiseren, exploiteert de stichting de horecagelegenheid BEUM te Dorst in de boswachterij Dorst. De stichting beoogt geen winst bij het nastreven van haar doelstellingen. Eventuele winst wordt aangewend voor de continuïteit van de stichting, uitbreiding en optimalisatie van de beoogde activiteiten. 

 LEERWERKPLAATS

De leerlingen/stagaires volgen een dag per week (aangepast) onderwijs bij de Amarant Academie te Tilburg. Zij volgen het lesprogramma van Stichting Vakbekwaamheid Horeca voor horeca assistent niveau 1 of 2.

De leerlingen lopen 4 dagen per week stage bij BEUM en worden begeleid door medewerkers die de vakopleiding leermeester hebben gevolgd. Naast de theoretische opleiding en het stagetraject worden de leerlingen begeleid en gecoacht door medewerkers van Idris.

UITSTROOM

Na het behalen van het diploma worden de leerlingen toegeleid naar een passende werkomgeving in de horeca. Voor de leerlingen die niet (direct) slagen in het vinden van een betaalde baan, vindt bemiddeling plaats naar een passende werkomgeving.

CAPACITEIT

Stichting BEUM leidt samen met betrokken organisatie per school/cursusjaar 8 tot 10 leerlingen op tot horeca assistent niveau 1 of 2.

OVEREENKOMST

Stichting Amarant Groep en Stichting BEUM hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en Stichting BEUM is een leerwerktraject overeengekomen met de Stichting Vakbekwaamheid Horeca.

FINANCIËN

De Stichting BEUM verkrijgt haar inkomsten uit de horeca activiteiten. Daarnaast wordt het opleidingstraject gefinancierd door zorgmiddelen beschikbaar te stellen en een inbreng van de leerling.

BEHEER VERMOGEN VAN STICHTING BEUM

Stichting BEUM heeft haar betalingsverkeer bij de Rabobank ondergebracht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het vermogen. Zij komt 6 maal per jaar bijeen. De financiële administratie is uitbesteed aan een accountantsbureau en jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld door een erkend accountant. Voor deze activiteiten zijn contracten afgesloten. Het accountantsbureau adviseert het bestuur met betrekking tot het beperkt vermogen. De Stichting BEUM bewaakt de middelen op basis van een door het bestuur opgestelde jaarlijkse begroting en de managent kwartaal cijfers.

BESTEDING VERMOGEN INSTELLING

De besteding van het eventueel onstaan vermogen is uitsluitend gericht op de doelstelling van de Stichting. De bestemming van een eventueel positief liquidatiesaldo is rechtstreeks voor de doelstelling van de stichting namelijk; 'het aanbieden van leerwerktrajecten voor mensen met een beperking tot toetreding van de arbeidsmarkt'.

Binnen de stichting bewaakt het bestuur de visie en daarop afgestemde leervormen en werkactiviteiten. Tevens bewaakt het bestuur dat de toeleiding van leerlingen nauw aansluit op de visie en uitgangspunten van Stichting BEUM.

 BESTUURSSAMENSTELLING

Dhr. E.J. Borgmeijer           voorzitter

Dhr. H. Kat                            lid

Dhr. C.J.P.M. van Sprang    lid

DE BESTUURDERSBELONING

De werkzaamheden van de bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een beperkte onkosten vergoeding.

ACTIVITEITENPLAN (periode 1 juli 2016 tot 1 januari 2017)

1 Juli start Stichting BEUM. Stichting BEUM neemt genieten bij BEUM over van de Amarant Groep. De samnewerking met betrekking tot het leerwerk traject wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

2016:

Juli            

- 6 van de 8 toegelaten leerlingen doen examen voor de opleiding horeca assistent.

September  

- 3 leerlingen die geslaagd zijn voor de eerste jaarsopleiding (2015/2016), starten met de vervolg-opleiding (2e jaar) voor de studie richtingen Amuse (gastvrouw/heer/kok).

- 4 nieuwe leerlingen starten met de eerste jaars opleiding en 1 leerling stroomt in voor de 2e jaars opleiding.

November

- 1 nieuwe leerling stroomt in voor de 2e jaars opleiding.

December

- Samen met de medewerkers van Beum nemen de leerlingen deel aan een geslaagde personeelsavond.

- Het eerste gedeelte van de cursus wordt afgesloten, leerlingen bereiden een lunch voor het personeel, en nemen deel aan diverse evenementen rondom de kerst. 

 

JAARVERSLAG 2018 STICHTING BEUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Eten, drinken en genieten bij BEUM

Vanaf 1 juli 2015 is Beum opengesteld voor publiek. Toeristen en recreanten kunnen hier, in de voormalige boswachterij van Dorst, genieten van een versnapering of een eenvoudige maaltijd.  Beum is van dinsdag tot donderdag geopend van 10:30 uur ’s ochtends tot 18:00 uur ’s avonds, onze keuken is geopend vanaf 11:00 tot 17:00. Vrijdag, zaterdag en zondag sluiten we om 20:00 uur en neemt de keuken tot 19:00 uur bestellingen aan. Maandag is onze sluitingsdag .Het woord BEUM is Brabants dialect en staat voor bomen. Heel toepasselijk, want deze horecagelegenheid is gevestigd in de schuur bij een voormalige boswachterswoning, die totaal is vernieuwd. Deze schuur is een gemeentelijk monumentaal pand. 

Contact

BEUM
Wethouder van Dijklaan 19
4849 PG Dorst
0161-748012
info@genietenbijbeum.nl

KvK: 66024137
BTW: 856362517B01

 

      Gerealiseerd met steun van LandStad De Baronie en het programma Leefbaarheid@brabant.

      Het gehele jaar zijn we op maandag gesloten met uitzondering van sommige feestdagen.